Bežični alarmni detektori - bežični alarmni sustav

Infracrveni bežični detektor pokretaHS-IR35

 • Bežični infracrveni detektor pokreta
 • patentirani multi kod, auto status report, tamper, automatska temperatutna kompenzacija
 • velika imunost na smetnje i lažne alarme kontrolirana mikroprocesorom
 • Domet 100m, radna temperatura od -10° do +50°C. U kompletu zidnostropni nosač


Dualni bežični detektorHS-DUO35

 • Bežični dualni detektor pokreta (IR+MW)
 • automatska temperatutna kompenzacija i analiza energije
 • velika imunost na smetnje i lažne alarme kontrolirana mikroprocesorom


Optički bežični detektor požara


HS-2100

 • Bežični optički detektor požara - niskoprofilni
 • emitiranje svakih 15 ili 65 sec, patentirani multi kod, auto status report, ugrađen bazer 85 dB
 • osjetljivost na dim U1217, 3,2%/feet


Bežični detektor plina

HS-2000

 • Bežični detektor plina (zemni plin, propan/butan, ugljeni plin)
 • detektor nove nanotehnologije - dugi vjek rada, napajanje 220VAC, ugrađeno rezervno napajanje
 • patentirani multi kod, auto status report, ugrađen bazer 85 dB, domet 100 m


Bežični magnetni kontakti

Bežični magnetski kontakt


HMD-209R

 • Bežični magnetski kontakt za vrata i prozore sa ugrađenom panik tipkom
 • auto status report, tamper, periodičko javljanje kada vrata ili prozori nisu zatvoreni
 • domet 200 m


Magnetski bežični kontakt za vrata i prozore


HS-210

 • Bežični magnetski kontakt za vrata i prozore
 • auto status report, tamper, periodičko javljanje kada vrata ili prozori nisu zatvoreni
 • domet 200 m


Bežični alarmni KIT
Bežična tipkovnica
Vanjska sirena
Solarna sirena
Partner stranice: A.A.M.-Mihalinec | Evidencija radnog vremena | Kontrola pristupa | Video nadzor | Alarmni sustavi |